Accountancy

MGMDZIJN_GG_Kantoor12Het samenstellen en (vrijwillig) controleren van jaarrekeningen is de basis van ons kantoor. Wij doen dit niet alleen zodat u kunt voldoen aan uw wettelijke verplichtingen, maar juist om verbeterpunten te signaleren en u en uw bedrijf beter te maken. Door veelvuldig klantcontact is de jaarrekening een logisch gevolg van onze samenwerking in plaats van een doel op zichzelf.