Fiscale aangiften

Wij kunnen alle fiscale aangiften voor u en uw onderneming verzorgen. Korte doorlooptijden vinden wij hierbij zeer belangrijk. Wij beschikken over een convenant met de belastingdienst zodat wij de aangiften kunnen indienen op basis van horizontaal toezicht. Hierdoor heeft u snel duidelijkheid over uw fiscale positie.

Convenant Horizontaal Toezicht

Goed Geregeld Accountants & Belastingadviseurs en de Belastingdienst hebben het SRA-convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. Niet alleen spreekt hieruit het vertrouwen van de Belastingdienst in Goed Geregeld Accountants & Belastingadviseurs als kwalitatieve fiscale dienstverlener, voor klanten bevordert dit bovendien een snelle afwikkeling van aangiften. Overeenstemming vóóraf in plaats van complexe controles achteraf, dat is de insteek.

Voordelen van horizontaal toezicht voor ondernemers

Het SRA-Convenant Horizontaal toezicht biedt mkb-ondernemers veel voordelen. Omdat de Belastingdienst vertrouwt op de juistheid van de aangiften die Goed Geregeld Accountants & Belastingadviseurs verzorgt, vallen deze niet onder het reguliere toezicht. Dat betekent minder controles ter plaatse. Bij Horizontaal toezicht staan de aangiften onder ‘metatoezicht’ en worden dus alleen steekproefsgewijs gecontroleerd. En als controle plaatsvindt, wordt deze sneller afgewikkeld. Dat zorgt ervoor dat ondernemers snel duidelijkheid hebben omdat de Belastingdienst zo snel mogelijk de definitieve aanslag vaststelt. Bij eventuele fiscale twijfelpunten, bespreekt Goed Geregeld Accountants & Belastingadviseurs deze voorafgaand aan de aangifte met zijn vaste aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Dat vergroot de rechtszekerheid van ondernemers.