Pre-Audit

MGMDZIJN_GG_Kantoor.10

Wij helpen bij de jaarafsluiting, inclusief het samenstellen jaarrekeningen. Wij verzorgen samen met u de specificaties t.b.v. de accountant en leveren alles kant en klaar aan, binnen de afgesproken deadlines.
De voordelen voor u zijn dat:

  • Deze aanpak een tijdelijke (over)belasting voorkomt van de financiële afdeling, zodat deze verder kan met de lopende boekjaren en geen extra capaciteit hoeft op te bouwen.
  • Wij de kennis paraat hebben en dus geen (tijds)investering noodzakelijk van uw financiële afdeling t.a.v. het volgen van de ontwikkelingen in jaarverslaggeving, etc. wat voor hen een éénmalige exercitie is en dus niet rendabel.
  • Wij zorgen voor een adequate en tijdige aanlevering bij uw controlerend accountant, zodat geen discussies ontstaan over meerwerk en vooraf een scherp en realistisch audit budget afgesproken kan worden. Vanuit onze ervaring weten wij dat uw investering in onze inzet zichzelf meer dan terug betaald! Zonder uitzonderingen, dus wat houdt u tegen?