Overwerk op eigen initiatief

Een medewerkster werkt op basis van een tijdelijk contract 10 uur per week bij een garagebedrijf. Als het contract eindigt vordert ze uitbetaling van overuren. Ze heeft namelijk structureel meer uren gewerkt dan de overeengekomen 10 uren per week en die extra uren zijn niet uitbetaald. Hoe oordeelt de rechter over deze claim?

De medewerkster werkte eerst op woensdag en vrijdag en kwam op een gegeven moment ook op maandag werken. Volgens het garagebedrijf mocht ze haar werktijden naar eigen inzicht indelen en er vond geen werkurenregistratie plaats. De rechter merkt op dat het de werkgever op enig moment moet zijn opgevallen dat de medewerkster meer uren werkte dan overeengekomen.

Het enkele feit dat ze meer werkte dan overeengekomen, maakt echter niet dat daardoor ook sprake was van overuren in opdracht van de werkgever.

Volgens de medewerkster is zij meer uren gaan werken en heeft zij meermaals bij het garagebedrijf aangegeven dat zij het werk niet in de overeengekomen 10 uur per week af kreeg. Dat laatste heeft ze echter pas enkele maanden later gedaan in een email met een overzicht van het verschil in gewerkte en uitbetaalde uren, overigens zonder daarbij toen een nadere toelichting te verstrekken. De rechter vindt het opvallend dat de medewerkster, hoewel zij zich hierover naar eigen zeggen meermaals heeft beklaagd, meer uren is blijven werken, terwijl zij kennelijk wist dat ze deze niet uitbetaald kreeg. De medewerkster heeft op de zitting aangegeven dat ze het werk niet wilde laten liggen.

Conclusie
De vordering van de medewerkster voor uitbetaling van overuren is niet toewijsbaar, nu niet is vast komen te staan dat de werkgever opdracht heeft gegeven voor overwerk. De vraag hoeveel uren de medewerkster meer heeft gewerkt, hoeft niet te worden beantwoord, nu die uren niet als overuren worden aangemerkt.

Let op: Er is geen wettelijke verplichting tot het uitbetalen van overuren. Voor goede arbeidsverhoudingen kan het wenselijk zijn om afspraken te maken over wat overuren zijn, hoe ze worden geregistreerd en hoe ze worden uitbetaald.