Uit onze ruime ervaring weten we dat veel bedrijven en ondernemers zoeken naar een ‘trusted business advisor’. Wij zijn die adviseur en dienstverlener die naast de onderneming en de ondernemer gaat staan vanuit een gezamenlijke ambitie om het bedrijf vooruit te helpen. Ons bestaansrecht is dat de meeste bedrijven niet al deze expertise in eigen huis kunnen en/of willen hebben.

Maar bovenal doen we het ook omdat we het gewoon leuk vinden om vanuit een persoonlijk contact uw bedrijf vooruit te helpen en daarmee impact te hebben met onze dienstverlening.

Wij zijn een ervaren en deskundig accountantskantoor en werken met de nieuwste technologische middelen. Daarnaast beschikken we over een zeer sterk fiscaal team en begeleiden wij veel transacties in het MKB, zie ook waar staan wij voor.

 

BEKIJK ONZE DIENSTEN

 

Goed Geregeld is verbonden met de volgende organisaties:

SRA verenigt 370 accountants- en advieskantoren. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren. Door de bundeling van kennis en ervaring kunnen SRA-kantoren ondernemers optimaal helpen en adviseren.

De NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt toezicht op accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven, de banken en de overheid vertrouwen hebben in de jaarrekeningen en de daarbij afgegeven controleverklaringen. Goed Geregeld Assurance beschikt over een controlevergunning van de AFM voor het controleren van de jaarrekeningen die een wettelijke controleplicht kennen.

Federatie Financieel Planners (FFP) bestaat uit een keurmerk, een register (Stichting Certificering FFP) en uit een beroepsorganisatie (Vereniging FFP). FFP telt ruim 3.500 (gecertificeerde) leden. Stichting Certificering FFP is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (gecertificeerd) financieel planner.

Voor de Nederlandse woningmarkt is het beter om de belasting op de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Zo is te lezen in rapporten uit 2021 van zowel De Nederlandse Bank (DNB) als het Internationa

Een holding heeft een auto ter beschikking gesteld aan de DGA, maar geen bijtelling wegens privégebruik toegepast. De DGA moet van de Belastingdienst aantonen dat hij in het betreffende kalende

Een medewerkster van een zorgorganisatie heeft een tijdelijk contract, dat met een jaar is verlengd. Na afloop van de verlenging krijgt ze een brief dat het contract is afgelopen en niet wordt verleng

Man en vrouw hebben ieder 50% aandeel in een VOF die bouwmachines verhuurt. Ze hebben ook ieder 50% van de aandelen in een BV. Ze brengen de onderneming van de VOF tegen uitreiking van aandelen in de